Lliurepensament

Som un grup que vol promoure l’anàlisi i la reflexió crítica sobre temes d’actualitat, tendències de pensament o culturals que tenen presència en la palestra pública. Sobre les arquitectures mentals que configuren els nostres valors. Temes amb incidència especial en els feminismes i els seus debats, en les idees emancipadores i en tot allò que pugui aportar valor a una transformació social no capitalista, lliure i igualitària. Anirem programant actes en aquest sentit.
Lliurepensament vol dir combatre qualsevol dogma i apostar per l’esforç de pensar en profunditat. Ens hi voleu acompanyar?