Agita’t Gràcia

Agita’t Gràcia és un grup d’actuació sociocultural obert.  Estem integrats a l’Ateneu Rosa de Foc i volem fer xarxa de barri, potenciant dinàmiques de col·laboració entre diferents entitats i col·lectius. Volem potenciar l’autoorganització dels veïns i veïnes en dinàmiques horitzontals i autogestionades.

Tenim fortes arrels llibertaries i treballem per la renovació i extensió d’aquesta forma de pensament, dialogant, col·laborant i encabint a gent propera d’altres procedències.

Valorem com a molt importants el feminisme, l’ecologia, les lluites pels drets socials, la defensa de les llibertats, l’anticolonialisme, la memòria històrica i la defensa del patrimoni i la recerca d’alternatives igualitàries i no autoritàries al capitalisme.

Els nostres principals trets són l’antidogmatisme, el respecte a la diferència i el debat obert i inclusiu.

Col·laborem de manera regular i/o esporàdica amb altres entitats, col·lectius i plataformes llibertaries, autònomes i/o anticapitalistes del barri i la ciutat.

Si voleu connectar amb nosaltres ho podeu fer mitjançant: